Từ năm 2019 Bộ Giáo Dục áp dụng chương trình phổ thông mới. Trong chương trình đổi mới lần này có nhiều điểm đáng chú ý thay đổi so với chương trình cũ.

Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp học sinh phát triển hoàn thiện nhiều mặt.
  • Chương trình phổ thông mới đề cao giáo dục hướng nghiệp: trong chương trình phổ thông mới được phê duyệt sẽ được chia làm 2 giao đoạn: giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Với giai đoạn 2 trong 3 năm trung học phổ thông học sinh sẽ được tập trung hướng nghiệp nhiều hơn. Chương trình học chỉ còn 5 môn chính. Các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, chương trình giáo dục địa phương được đẩy mạnh để hướng nghiệp cho học sinh từ sớm.
  • Môn học mới xuất hiện: Lần đầu tiên chương trình phổ thông xuất hiện môn học hoạt động trải nghiệm. Nội dung môn học xoay quanh các mối quan hệ giữa học sinh với người khác, với xã hội, với môi trường giúp học sinh ngoài học những kiến thức sách vở còn được học các kĩ năng sống hoàn thiện bản thân về nhiều mặt.
  • Giảm thời gian học bậc tiểu học: Theo như số liệu thống kê được thì học sinh đang theo học chương trình phổ thông cũ có tới 80% học sinh đang phải học 2 buổi/ ngày với khói lượng kiến thức khá nặng. Trình trạng học sinh gánh chữ to hơn người đang càng phổ biến. Vì vậy trong chương trình phổ thông mới Bộ Giáo Dục đưa ra chương trình học giảm tải được thiết kế vẫn là 2 buổi/ ngày nhưng lượng kiến thức được cắt giảm bằng việc giảm bớt các bài tập lắt léo và kiến thức khó chưa thiết thực. Thời gian học vẫn vậy nhưng lượng kiến thức nhẹ hơn giúp cho gánh nặng học tập của học sinh cũng được giảm bớt đi nhiều.
  • Đổi mới nội dung SGK: Điểm nổi bật trong chương trình phổ thông mới đối với môn ngữ văn là Bộ sẽ xây dụng nội dung sách giao khoa xuất phát từ năng lực và phẩm chất cần có của người học thay vì việc người học sẽ phải học theo những thứ được xây dựng sẵn đôi khi không phù hợp như trước kia. Với môn toán được xây dựng có nhiều yếu tố giáo dục định hướng nghề nghiệp hơn trong 3 năm học phổ thông. Nội dung khách được thiết kế giúp người học hiểu được ứng dụng và vai trò của toán học trong đời sống thực tế hay ứng đụng trong cắc ngành nghề.
  • Chương trình phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa: Nếu như chương trình học trước đây người học sẽ chỉ học theo một bộ sách giáo khoa duy nhất do bộ giáo dục biên soạn và phát hành thì với chương trình mới sẽ có thể có nhiều bộ sách giáo khoa. Bộ giáo dục đang rất khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các nhà xuất bản biên soạn sách nhưng phải tuân thủ hiến pháp và phù hợp với chương trình giáo dục trong nước.
  • Giảm bớt số môn học bắt buộc: từ 13 môn học thì với chương trình mới học sinh THPT sẽ chỉ phải học 5 môn học chính là giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, toán, ngoại ngữ, ngữ văn. Ngoài ra sẽ có khoa học xã hội, công nghệ và nghệ thuật, khoa học tự nhiên là những môn học sinh có thể lựa chọn để học thêm. Việc giảm tải học này để phục vụ công tác hướng nghiệp tốt hơn cho học sinh trong 3 năm cuối cấp.

Nội dung chương trình phổ thông mới có khá nhiều điểm được đánh giá cao và phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Hi vọng với chương trình phổ thông mới giáo dục Việt Nam sẽ bước sang một trang mới với nhiều bước tiến tích cực.

Cập nhật thông tin về thay đổi trong giáo dục phổ thông 2018 nhanh nhất vui lòng truy cập tại đây